Ipren Oral Susp. 20 mg/ml, 100 ml

  • 49 kr
I lager.
Dela

Ipren Oral Susp. 20 mg/ml, 100 ml

  • Beskrivning

Ipren oral suspension används vid feber vid förkylningssjukdomar. Tillfälliga smärttillstånd såsom huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk.

Ipren oral suspension är receptfri för användning till barn över 6 månader under högst 3 dagar i följd.

Ipren tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel).

Ipren verkar smärtstillande, febernedsättande och inflammationsdämpande.

  • Dosering & användning

Ipren ska inte ges till barn yngre än 6 månader eller om det väger under 7 kg.
Ipren bör användas högst 3 dagar i följd. Vid längre tids användning, rådgör alltid först med läkare.

Normaldosering
5-7,5 mg ibuprofen/kg kroppsvikt. Vid behov kan dosen upprepas var 6:e timme högst
4 gånger per dygn, motsvarande 20-30 mg/kg per dygn enligt följande:

Vikt: 7 - 10 kg
Ålder: 6 - 12 måndader
Dosering: 2,5 ml 3-4 gånger per dygn

Vikt: >10-15 kg
Ålder: 1-3 år
Dosering: 3,5 ml 3-4 gånger per dygn

Vikt: >15-19 kg
Ålder: 3-5 år
Dosering: 5 ml 3-4 gånger per dygn

Vikt: >19-27 kg
Ålder: 5-8 år
Dosering: 7 ml 3-4 gånger per dygn

Vikt: >27-37 kg
Ålder: 8-11 år
Dosering: 10 ml 3-4 gånger per dygn

Vikt: >37-42 kg
Ålder: 11-12 år
Dosering: 13 ml 3-4 gånger per dygn

Kroppsvikten bör användas vid beräkning av dosen (åldersangivelsen är ungefärlig). Dosen ges var 6:e timme, högst 4 gånger per dygn.

Skaka suspensionen före användning.

  • Innehåll

Verksamt ämne: Ibuprofen 20 mg/ml. Övriga innehållsämnen: Flytande MALTitol, vattenfri citronsyra, natriumcitrat, natriumklorid, sackarinnatrium, polysorbat 80, xantangummi, glycerol, konserveringsmedel (domifenbromid), apelsinarom, renat vatten till 1 ml.