Otrinex nässpray, 10ml

  • 79 kr
I lager.
Dela

Otrinex är en nässpray med avsvällande effekt och används för korttidsbehandling av nästäppa, vid exempelvis förkylning och akut bihåleinflammation. 

Från 12 år. Används inte mer än 10 dagar i följd

Använd inte Otrinex
* om du är allergisk mot xylometazolin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
* om du fått hypofysen bortopererad eller efter operation där hjärnhinnan kan ha skadats
* om du har glaukom med trång kammarvinkel (förhöjt tryck i ögonen).
* om du har kronisk näsinflammation med mycket torra näsgångar (rinit sicca eller atrofisk rinit).
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Otrinex om:
* du har högt blodtryck
* du har hjärt- kärlsjukdomar
* du har överaktiv sköldkörtel (hypertyreos)
* du har diabetes
* du har prostataförstoring (prostatahypertrofi)
* du har en tumör i binjuren som producerar stora mängder adrenalin och noradrenalin (feokromocytom)
* du behandlas med antidepressivt läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) eller om du har använt det under de senaste 2 veckorna
- Personer som är känsliga för läkemedel med adrenalinliknande effekt (t ex adrenalin, efedrin) kan få biverkningar i form av sömnstörning, yrsel, darrningar, hjärtklappning eller förhöjt blodtryck och bör därför inte använda Otrinex utan att först ha talat med läkare.
- För att undvika läkemedelsinducerad nästäppa, något som kan leda till fysiskt läkemedelsberoende, skall Otrinex inte användas längre än 10 dagar.
- Otrinex skall inte användas av barn under 12 år.
- Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Som en försiktighetsåtgärd skall Otrinex inte användas av gravida eller ammande kvinnor annat än efter förskrivning från läkare. 

Den aktiva substansen är xylometazolinhydroklorid 1,0 mg/ml. Övriga innehållsämnen är mentol, cineol, dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumklorid, sorbitol, makrogolglycerolhydroxistearat, renat vatten.